Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624, z późn. zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późn. zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
4. Statut Technikum nr 8 w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Gliwicach
5. Statutu Szkoły Policealnej nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach
6. Statutu Szkoły Branżowej nr 5 w w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach

AKT ZAŁOŻYCIELSKI:

1.  Uchwała Nr V/94/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach.
 2.  Uchwała Nr XXXV/807/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie przekształcenia szkól ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych z siedzibą w Gliwicach ul. Gen. Sikorskiego 132 w szkoły ponadgimnazjalne.
 3.  Uchwała Nr XLI/1026/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie założenia Technikum nr 8 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gen. Sikorskiego 132 oraz włączenie zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
 4.  Uchwała NR XXIV/613/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania Technikum nr 8, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach, imienia Cichociemnych.
 5.  Uchwała NR XXIV/612/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Im. Cichociemnych w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Capiński
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:41:27
Informację wprowadził do BIPMichał Capiński
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:41:27
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1AktualizacjaMichał Capiński2020-09-15 14:34:07
2AktualizacjaMichał Capiński2020-09-15 14:43:32
3AktualizacjaMichał Capiński2020-09-15 14:46:08
4AktualizacjaMichał Capiński2020-09-15 14:47:57
5AktualizacjaMichał Capiński2020-09-15 14:48:34
6AktualizacjaMichał Capiński2020-09-17 07:18:16
7AktualizacjaMichał Capiński2020-09-17 07:27:04
8AktualizacjaMichał Capiński2020-09-17 07:37:51
9AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 07:57:27
10AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 07:57:51
11AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 07:59:17
12AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 08:00:44
13AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 08:02:59
14AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 08:03:33
15AktualizacjaMichał Capiński2020-11-26 08:05:13